SVOK Academie

Eigenaarschap vergroten bij leerlingen

Uiterlijke inschrijfdatum: 06-03-2020

Groepsgrootte: 15

Type activiteit: Nascholing

Doelgroep: OP/LG

Data bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1/2 | 11-03-2020 | 16:30 - 20:00
Bijeenkomst 2/2 | 31-03-2020 | 16:30 - 20:00

Locatie: Bonhoeffercollege | B011

Trainer(s): Danielle Aust-Groenman

Inhoud en opzet:
De training start met een uiteenzetting van factoren die een rol spelen bij motivatie en koppelt dit aan de werking van het puberbrein. Daarnaast gaan we in op de begrippen eigenaarschap, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en het belang om dezelfde taal te spreken. Met elkaar bespreek je het nemen en ontwijken van verantwoordelijkheden aan de hand van een fixed en growth mindset, de dramadriehoek en de zone van de nabije ontwikkeling. We koppelen deze theorie aan formatief evalueren, het werken met leerdoelen en het inzetten van de metacognitieve vaardigheden.  
Leerdoelen:
  • Je hebt een eenduidig beeld van het begrip eigenaarschap. 
  • Je kent de relatie tussen eigenaarschap en motivatie van leerlingen. 
  • Je begrijpt welke rol je zelf inneemt bij het nemen en ontwijken van verantwoordelijkheid door leerlingen. 

Interesse voor deze cursus »

Deze cursus wordt ook aangeboden op

Momenteel wordt deze cursus niet nog een keer aangeboden.

Andere cursussen met dit thema